Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2018 do 31.12.2018 Rok: 2018 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 1.1.2018 do 31.12.2018 Rok: 2018 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018 Rok: 2018 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/300 – Antónia Lašeková Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/302 – Antónia Lašeková Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/303 – Antónia Lašeková Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/301 – Antónia Lašeková Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Zaradenie motorového vozidla – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – Peugeot Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/308 – Mária Králiková Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 79, sekcia B – Zuzana Berešíková Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/447 – Zuzana Berešíková Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/241 – Jozef Kubík Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/198 – Michal Kľučiarik Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/199 – Michal Kľučiarik Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/200 – Michal Kľučiarik Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2010/540 – Antónia Dadajová Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 339, sekcia B – Zuzana Mičundová Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 96, sekcia B – Štefánia Berešíková Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 41, sekcia A – Jozef Remiš Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 299, sekcia B – Jozef Remiš Rok: 2018 Mesiac: December Viac