Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.09.2021 – 30.09.2021 Rok: 2021 Mesiac: September Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.09.2021 – 30.09.2021 Rok: 2021 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19_2021 – Ondrej Kubáščik, H. V. Číslo: 19_2021 Rok: 2021 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo obj.zmluvy: 1-796175903289 Rok: 2021 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke plynu Číslo obj.zmluvy: 9106782149 Rok: 2021 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo obj.zmluvy: 1-796175603373 Rok: 2021 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo obj.zmluvy: 1-796175870163 Rok: 2021 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva pre umiestnenie z-boxu Rok: 2021 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008_50 – Agáta Mičundová, Horný Vadičov Číslo: 2008_50 Rok: 2021 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18_2021 – Miroslava Škorová, KNM Číslo: 18_2021 Rok: 2021 Mesiac: September Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.08.2021 – 31.08.2021 Rok: 2021 Mesiac: August Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.08.2021 – 31.08.2021 Rok: 2021 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti Rok: 2021 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní technickej služby – LUKOALARM, s. r. o. Zborov nad Bystricou Číslo: TS 116_2021 Rok: 2021 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16_2021 – Žofia Zajacová, H. Vadičov Číslo: 16_2021 Rok: 2021 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o pripojení do distribučnej siete Číslo: 8012460721 Rok: 2021 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dlhodobom nájme pozemku Rok: 2021 Mesiac: August Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.07.2021 – 31.07.2021 Rok: 2021 Mesiac: Júl Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.07.2021 – 31.07.2021 Rok: 2021 Mesiac: Júl Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.06.2021 – 30.06.2021 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac