Typ: Zmluva Názov: Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti Rok: 2022 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1/2021 k nájomnej zmluve o prenájme pozemku uzatvorenej podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonika Benedikt Minárik Rok: 2022 Mesiac: Január Viac