Typ: Zmluva Názov: Packeta Dodatok č. 1 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9_2022 – Mária Plevková, Žilina Číslo: 9/2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12_2022 – Iveta Majtánová, H. Vadičov Číslo: 12/2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11_2022 – Jozef Mucha, KNM Číslo: 11/2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10_2022 – Jozef Mucha, KNM Číslo: 10/2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 4/652/2022 Číslo: 4/652/2022 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.05.2022 – 31.05.2022 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.05.2022 – 31.05.2022 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Darovacia zmluva – Štatistický úrad Slovenskej republiky a Obec Horný Vadičov Číslo: číslo u darcu: ZML-3-63/2021-230 číslo u obdarovaného: Ocu - 79/2022-002 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Sponzorská zmluva Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Číslo: č. RA-SNCA/20193337 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Číslo: č. 3501/2022 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008_409 – Viera Káčeriková, H. Vadičov Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.04.2022 – 30.04.2022 Rok: 2022 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.04.2022 – 30.04.2022 Rok: 2022 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 3220493 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o balíčku GDPR+ Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme byt 8/652/2022 Číslo: 8/652/2022 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7-2022 – Miroslav Kubík, H. Vadičov Číslo: 7_2022 Rok: 2022 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6_2022 – Miroslav Kubík, H. Vadičov Číslo: 6_2022 Rok: 2022 Mesiac: Apríl Viac