Menu
Obec Horný Vadičov
obecHorný Vadičov

Predstavitelia obce

Starostka obce Horný Vadičov

Mgr. Viera Lea Slivková

  • Tel. číslo: 041/4229221
  • Mobil (starostka obce): 0911 655 429
  • email: starostka@hornyvadicov.sk 

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uchováva vlajku obce a pečať obce a používa obecné insígnie,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce Horný Vadičov.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom podľa § 12 ods.6 zák. č. 369/1990Zb. v platnom znení.

Hlavný kontrolór obce Horný Vadičov

Zuzana Kubaščíková

Samospráva

Počasie

dnes, utorok 28. 3. 2023
sneženie 2 °C -3 °C
streda 29. 3. slabé sneženie 7/-4 °C
štvrtok 30. 3. rain and snow 8/2 °C
piatok 31. 3. mierny dážď 12/5 °C

Pôvodná stránka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.