Materská škola

  • Riaditeľka MŠ p. Monika Molnárová – 041/422 92 53

 

Prestavba a modernizácia Materskej školy za účelom zníženia energetickej náročnosti a zlepšenia výchovného prostredia detí

 

Z neziskového fondu Ekofond sme dostali na projekt: “Zateplenie a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy” v MŠ dotáciu vo výške 35 173 €. ” S prípravnými prácami začala Obec  Horný Vadičov v mesiaci júli 2009 – vypracovaním zmeny projektovej dokumentácie v profesii architektúra pre uvedený objekt. Pretože objekt MŠ  si vyžadoval rôzne rekonštrukčné úpravy, za obdobie od októbra 2009 do júna 2010, sa zabezpečilo vyregulovanie vykurovacej sústavy a zateplenie budovy s vonkajšou fasádou. So  zatepľovaním obvodových stien s povrchovou úpravou fasády sme začali v jesenných mesiacoch roku 2009. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok nebolo možné práce dokončiť a preto sme so zatepľovaním a povrchovou úpravou fasády začali v jarných mesiacoch 2010. Po ukončení uvedených prác sa zrealizovali terénne úpravy. Po vykonaní zemných prác bolo v areáli MŠ na pripravenom povrchu umiestnené detské ihrisko s hracími prvkami a zostavou v celkovej výške 15 000 eur, ktoré darovala Nadácia SPP Bratislava a zhotoviteľom bolo Občianske združenie Les Petites Femmes. Po ukončení akcie boli neziskovému fondu zaslané potrebné podklady k vyúčtovaniu zrealizovaného diela.

Jednotlivé práce vykonávali firmy a odborní pracovníci s certifikátom a oprávnením pre uvedené práce. Niektoré pomocné práce zabezpečovala obec svojpomocne vlastnými pracovníkmi.

Zmodernizovaná budova MŠ a detské ihrisko bolo slávnostne odovzdané do užívania dňa 18.06.2010 pri príležitosti 50. výročia vzniku Materskej školy v Hornom Vadičove.

 

”Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore EkoFondu”.

 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – drevený altánok s lavičkou a stolom

Výzva na predloženie cenovej ponuky – detská preliezka

Výzva na predloženie cenovej ponuky – detská preliezka- nerezový materiál

Meniny

Sobota 15. decembra 2018
Dnes má meniny Ivica,
zajtra Albína


Galéria

viac