V mene spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) si Vám dovoľujem zaslať dva dôležité listy.

Prvý sa týka všetkých samospráv. Ide o zavedenie nového dokumentu-formulára zo strany SSD. Budú sa s ním na Vás obracať tí obyvatelia, ktorí plánujú stavať nové nehnuteľnosti na ešte nezastavaných plochách bez inžinierskych sietí. Pre podrobnejšie informácie si, prosím, prečítajte priložený list, v ktorom je všetko vysvetlené.

Druhý list sa týka len tých samospráv, ktoré majú vo svojej správe bytové domy. V liste sa oboznámite s dôležitými zmenami v procese rekonštrukcie elektrických stúpačiek v bytových domoch. Cieľom nového procesu je, aby sme si vzájomne uľahčili a urýchlili prácu. Podrobnosti nájdete v priloženom liste. 

Ku každému listu patrí aj ukážka patričného formulára (tiež sú súčasťou prílohy). Na konci obidvoch listov nájdete aj kontakty pre prípad doplňujúcich otázok.