Typ: Ostatné dokumenty Názov: Záverečný účet Obce Horný Vadičov 2020 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Záverečný účet Obce Horný Vadičov za rok 2020 – NÁVRH Rok: 2020 Mesiac: December Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Schválený rozpočet obce na roky 2021 až 2023 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z. z. Rok: 2019 Mesiac: Marec Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Vyhodnotenie štandardov kvality vody za rok 2018 Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla- Peugeot Rok: 2019 Mesiac: Január Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Zaradenie motorového vozidla – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – Peugeot Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: 16-GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – VOĽBY – Obec Horný Vadičov Rok: 2018 Mesiac: Október Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Informačná povinnosť – 2018 – Obec Horný Vadičov-ZSČ Rok: 2018 Mesiac: Október Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Informačná povinnosť – 2018 – Obec Horný Vadičov Rok: 2018 Mesiac: Október Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Vyhodnotenie štandardov kvality vody za rok 2017 Rok: 2018 Mesiac: Január Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Vyhodnotenie štandardov kvality vody za rok 2016 Rok: 2017 Mesiac: Máj Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody č. 079-12017-V-PC – ÚRSO Bratislava Rok: 2017 Mesiac: Marec Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Potvrdenie o cene č. 0285/2017/V-PC – ÚRSO Bratislava Rok: 2016 Mesiac: December Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Vyhodnotenie štandardov kvality vody za rok 2015 Rok: 2016 Mesiac: Jún Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Potvrdenie o cene č. 0178-2014-V-PC – ÚRSO Bratislava Rok: 2013 Mesiac: November Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Úverová zmluva SVB BYTOVKA POD ĽADONHOROU Rok: 2013 Mesiac: Október Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Všeobecné obchodné podmienky Rok: 2013 Mesiac: Október Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Sadzobník Rok: 2013 Mesiac: Október Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Obchodné podmienky Rok: 2013 Mesiac: Október Viac