Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Číslo: 3210487 Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2021 Číslo: 1/2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva Číslo: 1/2021/NP Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dlhodobom nájme pozemku Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2021 Číslo: 2/2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme bytu č. 5-651-2021 – Jana Bellová Číslo: 5_651_2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 5-651-2021 – Ľuboš Kubaščík Číslo: 5_651_2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10-2021 – Alena Murčíková Číslo: 10/2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_10-2021 – IVES, Košice Číslo obj.zmluvy: č. R_10-2021 Rok: 2021 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 8-651-2021 – Tamara Mikolášová, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 8-651-2021 Rok: 2021 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Mandátna zmluva dodatok č. 1 – JUDr. Iva Pavlíková, advokátka, Žilina Rok: 2021 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04074 – Fond na podporu umenia, Bratislava Číslo obj.zmluvy: č. 20-514-04074 Rok: 2021 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9-2021 – Jozef Madigár, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 9-2021 Rok: 2021 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8-2021 – Jozef Madigár, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 8-2021 Rok: 2021 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6-2021 – Stanislav Lilan, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 6-2021 Rok: 2021 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5-2021 – Stanislav Lilan, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 5-2021 Rok: 2021 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2-2021 – Zuzana Radočaniová, H.Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 2-2021 Rok: 2021 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4-2021 – Ján Madigár, Kys. N. Mesto Číslo obj.zmluvy: č. 4-2021 Rok: 2021 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3-2021 – Jarmila Madigárová, Kys. N. Mesto Číslo obj.zmluvy: č. 3-2021 Rok: 2021 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní služieb – Obec Snežnica Rok: 2021 Mesiac: Február Viac