Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme bytu č. 7/651/2022 Číslo: 7/651/2022 Rok: 2022 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti Rok: 2022 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8_2022 – Stanislav Minárik, H. Vadičov Číslo: 8_2022 Rok: 2022 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami Obec Horný Vadičov a SPP – distribúcia , a.s. Rok: 2022 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č. 22-514-04945 Rok: 2022 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zamestnávateľská zmluva Tatra banka,a.s. Číslo: 00314030 Rok: 2022 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14_2022 – Martina Gazdíková, KNM Číslo: 14_2022 Rok: 2022 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zamestnávateľská zmluva NN Tatry – Sympatia, d.d.s, a.s. Číslo: 00314030ZA1654 Rok: 2022 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13_2022 – Miroslav Bízik, H. Vadičov Číslo: 13_2022 Rok: 2022 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-ZA-VO-302-060/2022 Rok: 2022 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Packeta Dodatok č. 1 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9_2022 – Mária Plevková, Žilina Číslo: 9/2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12_2022 – Iveta Majtánová, H. Vadičov Číslo: 12/2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11_2022 – Jozef Mucha, KNM Číslo: 11/2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10_2022 – Jozef Mucha, KNM Číslo: 10/2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 4/652/2022 Číslo: 4/652/2022 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Darovacia zmluva – Štatistický úrad Slovenskej republiky a Obec Horný Vadičov Číslo: číslo u darcu: ZML-3-63/2021-230 číslo u obdarovaného: Ocu - 79/2022-002 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Sponzorská zmluva Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Číslo: č. RA-SNCA/20193337 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Číslo: č. 3501/2022 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac