V dňoch od 05.08. do 08.08.2022 budú vykonávané práce v súvislosti s realizáciou vodovodnej prípojky v katastrálnom území Prostredný Vadičov, cesta smerom na Kotrčinú Lúčku p. č. KN-C 284/1 medzi RD č. 53 a č. 683. Nakoľko daný úsek cesty bude podkopaný,  žiadame občanov obce,  aby pokiaľ je to možné obmedzili prechod uvedenou komunikáciou osobnými motorovými vozidlami  a nákladnými vozidlami nad 3,5 t.

Ďakujeme za porozumenie.