Vzhľadom  k príchodu teplých  jarných dní  a   požiarov  súvisiacich  s  vypaľovaním  suchej  trávy   Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Čadci   dôrazne  upozorňuje   všetkých občanov,  právnické osoby  a  fyzické osoby – podnikateľov  na  prísny  zákaz 

– vypaľovať  porasty  bylín,  kríkov  a  stromov

– zakladať  oheň  v  priestoroch  alebo  miestach,  kde by  mohlo  dôjsť  k  jeho  rozšíreniu

– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.