Vyhláška č. 204 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou

Vyhláška č. 203 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vyhláška č. 202 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Vyhláška č. 197 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Uznesenie vlády SR č. 215 zo dňa 26.04.2021 – predĺženie núdzového stavu

Vyhláška č. 195 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb pri vstupe na územie Slovenskej republiky

Vyhláška č. 194 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Uznesenie vlády SR č. 203 zo 16.04.2021

Vyhláška č. 187 ÚVZ SR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Vyhláška č. 186 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Vyhláška č. 182 RÚVZ Čadca, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Čadca a KNM

Verejná vyhláška – Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu_Územný plán regiónu Žilinského kraja

Oznámenie – Rozhodnutie o schválení návrhu programu

Oznamenie – rozhodnutie ŽSK