Pozvánka na zasadnutie OZ v Hornom Vadičove dňa 09.07.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ v Hornom Vadičove dňa 25. júna 2021

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Horný Vadičov zo dňa 09.04.2021

Zápisnica z 2. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 09.04.2021

Cestovný semafor – systém pre epidemiologickú kontrolu hraníc – metodika

Vyhláška č. 212 – ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín – Mesto Kysucké Nové Mesto

Vyhláška č. 208 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vyhláška č. 207 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Uznesenie vlády SR č. 260 zo 14. mája 2021

Vyhláška č. 206 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška č. 205 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vyhláška č. 204 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou

Vyhláška č. 203 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vyhláška č. 202 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Vyhláška č. 197 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Uznesenie vlády SR č. 215 zo dňa 26.04.2021 – predĺženie núdzového stavu

Vyhláška č. 195 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb pri vstupe na územie Slovenskej republiky

Vyhláška č. 194 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Uznesenie vlády SR č. 203 zo 16.04.2021