Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Horný Vadičov zo dňa 22.09.2022

Oznámenie o doručení písomnosti – Libor Bízik, H. Vadičov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Horný Vadičov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Horný Vadičov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov dňa 22.09.2022

Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov dňa 22.09.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Horný Vadičov zo dňa 09.09.2022

Zvuková nahrávka zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Horný Vadičov zo dňa 09.09.2022

Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja – oznámenie o predĺžení lehoty verejného prerokovania, žiadosť o vydanie stanovísk

STAVEBNÉ POVOLENIE – Prístupová komunikácia – NOVOSTAVBY s.r.o. Lopušné Pažite

Možnosť opätovného vypočutia si oznamov obecného rozhlasu

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie na chodník v súbehu s cestou III_2054 v km 8,589 až 8,655 – Obec Horný Vadičov

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Informácia o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávy krajov 2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Horný Vadičov zo dňa 15.07.2022

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Horný Vadičov zo dňa 15.07.2022

Zvuková nahrávka zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 15.07.2022

OZNÁMENIE – zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 29. októbra 2022

OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022