Oznámenie – Rozhodnutie o schválení návrhu programu

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina – Rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení ochranných lesov pre …

Dátum zverejnenia:

Dátum účinnosti: 5. marec 2021

Zobraziť dokument

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina – Rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Krásno-západ