Oznámenie – Rozhodnutie o schválení návrhu programu

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina – Rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení ochranných lesov pre …

Dátum zverejnenia:

Dátum účinnosti: 5. marec 2021

Zobraziť dokument

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina – Rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Krásno-západ

Informačná tabuľa

Informačná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenie – Rozhodnutie o schválení návrhu programu
Oznamenie – rozhodnutie ŽSK
Zobraziť viac