Rada mládeže Žilinského kraja: Aj v roku 2021 ponúkame možnosť nominovať osobnosti na udelenie ocenení za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Všetky informácie sú uvedené v správe a v štatúte ( viď prílohu).Nominácie je potrebné dodať do 08.11. 2021 do 24:00 h cez tento formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLkLka5ZZOHk5Julv3NXBAjXP4L7Kfo01aJJO7q0lu4Nbu4g/viewform