Dňa 23.08.2022 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Prosíme občanov, aby nepoužiteľný elektroodpad umiestnili k bráne svojho rodinného domu, na viditeľné miesto tak, aby neprekážal cestnej premávke. Elektroodpad prevezmú pracovníci obce.