Menu
Obec Horný Vadičov
obecHorný Vadičov

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 9. 2023

Zmluva o opakovanom nájme bytu 10/651/2023

10/651/2023

200,36 EUR

Obec Horný Vadičov

Michal Zátorský

29. 9. 2023

Zmluva o opakovanom nájme bytu 9/651/2023

9/651/2023

200,36 EUR

Obec Horný Vadičov

Miroslava Orešanová

29. 9. 2023

Zmluva o opakovanom nájme bytu 4/651/2023

4/651/2023

113,55 EUR

Obec Horný Vadičov

Mgr. Iveta Žuborová

29. 9. 2023

Zmluva o opakovanom nájme bytu 3/651/2023

3/651/2023

189,62 EUR

Obec Horný Vadičov

Ondrej Martinček

29. 9. 2023

Zmluva o opakovanom nájme bytu 1/652/2023

1/652/2023

190,07 EUR

Obec Horný Vadičov

Ondrej Soľak

29. 9. 2023

Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hr. m. č. 2012/586

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Miroslav Bieleš

22. 9. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

13/2023

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Anna Martiníková

20. 9. 2023

Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hr. m. č. 11/2018

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Vladimír Mičunda

19. 9. 2023

Darovacia zmluva SITB-OO2-2023001130-23

SITB-OO2-2023001130-23

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Horný Vadičov

14. 9. 2023

Zmluva_o_NFP302091CZF1_s_prilohami

IROP-Z302091CZF1-91-108

13 000,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Horný Vadičov

5. 9. 2023

Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Iveta Majtánová

30. 8. 2023

Zmluva o opakovanom nájme bytu 10/652/2023

10/652/2023

200,36 EUR

Obec Horný Vadičov

Lukáš Zátorský

16. 8. 2023

Zmluva o dodávke softvéru a servisných služieb

OcU-340/2023

0,00 EUR

INISOFT s.r.o.

Obec Horný Vadičov

9. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní technickej služby

OcU-328/2023.

274,00 EUR

LUKOALARM, s.r.o.

Obec Horný Vadičov

4. 8. 2023

Mandátna zmluva

OcU-326/2023

360,00 EUR

Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.

Obec Horný Vadičov

2. 8. 2023

Zmluva o dielo na spracovanie Územného plánu obce Horný Vadičov

OcU-288/2023-003

22 680,00 EUR

FYM Architecture, s.r.o.

Obec Horný Vadičov

2. 8. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

12/2023

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Mária Králiková

2. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

OcU-320/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Horný Vadičov

28. 7. 2023

Zmluva o nájme nebytového priestoru

OcU-317/2023

19,00 EUR

Marta Bugáňová

Obec Horný Vadičov

28. 7. 2023

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

OcU-316/2023

Neuvedené

Marta Bugáňová

Obec Horný Vadičov

28. 7. 2023

Zmluva o nájme nebytového priestoru

OcU-315/2023

42,00 EUR

Lýdia Cabadajová

Obec Horný Vadičov

28. 7. 2023

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy

OcU-314/2023

0,00 EUR

Lýdia Cabadajová

Obec Horný Vadičov

28. 7. 2023

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena(SSD, a.s.)

Z-D-2023-001217-0cÚ

1 000,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Horný Vadičov

21. 7. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesto

11/2023

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Bc. Jozefa Kašíková

19. 7. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesto

9/2023

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Alena Kováčová

4. 7. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesto

10/2023

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Milan Vnuk

30. 6. 2023

Zmluva o nájme bytu 652/5

5/652/2023

162,60 EUR

Obec Horný Vadičov

Miroslav Lipka

30. 6. 2023

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy na byt

5/652/2014 k 30.06.2023

0,00 EUR

Obec Horný Vadičov

Erika Káčeríková

5. 6. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOX-u zo dňa 27.09.2021

OCU-224/2023

0,00 EUR

Obec Horný Vadičov

Packeta Slovakia s.r.o.

31. 5. 2023

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 1/2021/NP

1/2021/NP

65,90 EUR

Radoslav Martinček

Obec Horný Vadičov

30. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 652/06/2023

652/06/2023

1 047,72 EUR

Iveta Vlčková

Obec Horný Vadičov

30. 5. 2023

Zmluva o nájme bytu

6/652/2023

189,62 EUR

Obec Horný Vadičov

Iveta Vlčková

25. 5. 2023

Dohoda o vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr

OcU-223/2023-001

0,00 EUR

T+T, a.s.

Obec Horný Vadičov

19. 5. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesto

8/2023

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Miroslava Janíková

19. 5. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesto

7/2023

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Miroslava Janíková

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

3230506

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horný Vadičov

28. 4. 2023

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 24008870352

2408870352

17,12 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Horný Vadičov

26. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2023

OcU-114/2023

3 910,00 EUR

Obec Horný Vadičov

FK Vadičov

25. 4. 2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN"

Dohoda č. 23/25/054/119

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Horný Vadičov

28. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

OcU-155/2023

936,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o.

Obec Horný Vadičov

14. 3. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

CEZ Z-D-2023-000445-00

0,00 EUR

Obec Horný Vadičov

Stredoslovenská distribučná, a.s.

9. 3. 2023

Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta

Dodatok č. 1/2023_2 k zmluve o nájme hr. miesta č.

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Ing. Jozef Káčerik

8. 3. 2023

Darovacia zmluva

OcU-128/2023-001

0,00 EUR

Energostav SK, s.r.o.

Obec Horný Vadičov

8. 3. 2023

Darovacia zmluva

OcU-127/2023-001

0,00 EUR

Agrofarma Vadičov, s.r.o.

Obec Horný Vadičov

8. 3. 2023

Zmluva o prevode obchodného podielu

OcU-126/2023-001

0,00 EUR

Obec Horný Vadičov

Energostav SK, s.r.o.

8. 3. 2023

Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/197

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hr. m. č. 2008/197

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Justína Brestovanská

6. 3. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesto

6/2023

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Emília Kubaščíková

2. 3. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesto

4/2023

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Mária Káčeriková

27. 2. 2023

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-278-02-2022-SK

1 242,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Horný Vadičov

22. 2. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesto

5/2023

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Eva Kubíková

21. 2. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesto

02/2023

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Štefánia Kubaščíková

18. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesto

3/2023

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Mária Káčeriková

16. 1. 2023

Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu

RA-SNCA/20196961

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Horný Vadičov

16. 1. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2/2023

0,00 EUR

SPP - distribúcia,a.s.

Obec Horný Vadičov

10. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesto

1/2023

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Ing. Miroslav Holienčík

29. 12. 2022

Dodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2020

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Mozolová Jolana

27. 12. 2022

Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta

Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme hrobového miest

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Zuzana Berešíková

22. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesto

22/2022

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Magdaléna Hájniková

22. 12. 2022

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 21/2018

21/2018

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Anton Káčerík

21. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesto

21/2022

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Mária Petreková

13. 12. 2022

Zamestnávateľská zmluva

100013415

0,00 EUR

Stabilita, d.d.s., a.s.

Obec Horný Vadičov

21. 11. 2022

Dohoda

22/25/012/25

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Horný Vadičov

14. 11. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesto

20/2022

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Alena Mináriková

11. 11. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesto

19/2022

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Štefánia Martinková

10. 11. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

2/2022

0,00 EUR

SPP - distribúcia,a.s.

Obec Horný Vadičov

10. 11. 2022

Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.

Neuvedené

Obec Horný Vadičov

Anna Briššová

7. 11. 2022

Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve

Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve

0,00 EUR

JUDr. Iva Pavlíková

Obec Horný Vadičov

2. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 6/651/2022

6/651/2022

189,62 EUR Mesačne

Obec Horný Vadičov

Branislav Minárik

2. 11. 2022

Dohoda podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

22/25/010/36

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Horný Vadičov

26. 10. 2022

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti u prevádzkovateľa

1/2022

50,00 EUR Mesačne

MaVeDa s.r.o.

Obec Horný Vadičov

18. 10. 2022

Zmluva o nájme bytu č. 3/652/2022

3/652/2022

189,62 EUR Mesačne

Obec Horný Vadičov

Eduard Androvič

30. 9. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 7/652/2022

7/652/2022

113,55 EUR Mesačne

Obec Horný Vadičov

Tibor Janek

2. 9. 2022

Zmluva o nájme bytu č. 7/651/2022

7/651/2022

113,55 EUR Mesačne

Obec Horný Vadičov

Mgr. Veronika Martinková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Počasie

dnes, streda 4. 10. 2023
slabý dážď 18 °C 10 °C
štvrtok 5. 10. oblačno 17/8 °C
piatok 6. 10. polojasno 17/9 °C
sobota 7. 10. slabý dážď 17/9 °C

Pôvodná stránka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.