Menu
Obec Horný Vadičov
obecHorný Vadičov

Cirkev

Náboženský život bol vo Vadičove už pred rokom 1520. Fara mala role, ktoré príchodom luteranizmu sa stali majetkom luteránskych kazateľov. Farnosť bola založená 10.2.1789 s tromi filiálkami: Stredný Vadičov, Dolný Vadičov a Pažite. Farskí ľud bol katolícky, sčasti tu boli aj židia. Obyvatelia Horného Vadičova boli v 17. storočí protestanti. V 18. storočí (1716) po stavovských povstaniach dochádza k rekatolizácii a obyvatelia vyznávajú katolícku vieru. Prvý kostol bol drevený, strechu mal slamenú a šindľovú a postavený bol v strede obce. Pri kostole sa  nachádzala osobitne stojaca veža. Oltár bol zasvätený sv. Františkovi Xaverskému s jednoduchým tabernákulam. Kostol mal zvonicu s tromi zvonmi. Drevený kostol vyhorel a bolo potrebné postaviť nový. 1.6.1802 bol položený základný kameň na stavbu kostola a súčasne i na stavbu rímskokatolíckej školy (terajšia budova obecného úradu). V r. 1803 bol pripravený stavebný materiál a výstavbu kostola realizovali v rokoch 1804 – 1805. Práce organizoval Jozef Pongrác, ktorý patril k rádu trinitárov.

Po skončení všetkých teologických štúdií v kráľovskom seminári v Bratislave bol vysvätený za kňaza, od roku 1790 pôsobil vo farnosti Horný Vadičov. Dňa 2. júla 1806 varínsky dekan Mikuláš Stanček posvätil stavbu kostola. Farnosť vtedy patrila  do dekanátu varínskeho archidiakonátu Žilinského a Trenčianskej župy. Kostol sv. Mikuláša s troma oltármi v gotickom slohu je jednoloďový so segmentovým uzáverom presbytéria, zaklenutý pruskými klenbami a medziklenbovými pásmi. Fasáda je členená, segmentovo zakončenými oknami a pilastrami s rímskou hlavicou.

Vnútorné zariadenie je v historizujúcom slohu. V kostole sa nachádza obraz Immaculaty od Jozefa Božetecha Klemensa z roku 1863. Ku kostolu patrí malá predstavovaná veža, krytá stanovou skruhou vysoká asi 30 m.

Vo veži je i ďalšia vadičovská zvláštnosť – hodiny zhotovené laikom, tunajším rodákom Lukáčom Berešíkom Bôtkom. Tento 72 ročný tvorca ich vyhotovil z rôznych poľnohospodárskych súčiastok. Je to kysucká rarita.

Zaujímavým je i osud zvonov, umiestnených vo veži. Najstarší zvon pochádza z roku 1790 odliaty vo Varíne s nápisom: „Fudit Varne 10. Georg Knobloch Ma Neosol. – Cum impensis suis fieri curavit possesio Felsövadiscov. A. 1790“. Tento zvon cez 1. svetovú vojnu v roku 1916 podarilo zachrániť. Ďalšie tri zvony boli v roku 1916 z veže zhodené a použité na výrobu kanónových hlavní. K zvonu z roku 1790 boli v roku 1924 nainštalované terajšie zvony, zvon sv. Mikuláša z r. 1799 a sv. Martina z r. 1720. Tieto zvony boli premiestnené z veže, ktorá stála pri pôvodnom drevenom kostole. Najväčší zvon je zvon sv. Mikuláša, menší je zvon sv. Martina, tretí zvon sv. Petra a Pavla a štvrtý najmenší je zvon Srdca Ježišovho a Panny Márie.

V roku 1935 bol v kostole premiestnený organ na chór, ktorý za pomoci niektorých miestnych remeselníkov postavil občan Horného Vadičova Lukáš Berešík Bôtek. Stojí za podotknutie, že celú opravu vykonali v tom čase za 3 000 Kčs, i keď niektorí remeselníci ohodnotili tieto práce na 8 000 – 12 000 Kčs.

V 1. polovici 19. storočia je postavená katolícká fara. Je to empírová jednopodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu. Uprostred priečelia mierne vystupujúci rizalit členený oknami s polkruhovými rímsami.

Prvým farárom od r. 1790 bol františkán Cyprian Slander. Od 1. augusta 1790 tunajší rodák zo zemianskej rodiny Jozef Pongrác. V období po r. 1904 sa tu striedali mnohí správcovia farnosti. Od r. 1904 do r. 1928 tu pôsobil Andrej Majer, ktorý bol tiež i básnikom pod pseudonymom „Dlhomír Poľský“. Je autorom textu hymnickej piesne „Bože, čos ráčil …“? 6. jún 1937 sa pre občanov Horného Vadičova stáva pamätným. V tento deň je v Kysuckom Novom Meste pochovaný Andrej Majer, ktorý svoje básne skladal v tichosti farskej záhrady a svojimi básňami ospevoval tak milovaný kraj Kysúc o čom svedčí i nasledovná báseň.

Vajčovská

Vajčovskom na stráni bujný orech rastie,
odfúknuť si pod ním, šuhajci, hej! Slasť je,

Páli slnce, páli, sparno koscom, statku,
zhoďte kosy, oslu, zotavte sa v chládku.

Pod orechom tôňa, za podlohou vatra,
láska, ejhoj! Láska v každom srdci šmátra.

Kutrala i v tomto, bláznili ma šelmy,
bláznila som aj ja, nebanujem veľmi.

Hej, vajčovské hoľky, chichotavé findy,
jaký u vás obvyk, nebolo tak nikdy.

Pánboh stvoril srdce a do srdca túžbu,
koho volí túžba, tomu ho daj v službu.

Jedno srdce a v ňom vernosť blčí jedna –
ej! Vajčovská hojza s desaťmi sa jedná.

Po desiatich pasie, nemá dosť na jednom –
škaredý to havran v chotári tom biednom!

Pánboh zmajstril krásku, ozdobil ju láskou,
koho ľúbiš, krásko! Manželstva blaž pásku.

23.VI.1915

V roku 1976 zmenil interiér farského kostola akademický maliar Jiří Jelínek z Českého Brodu, ktorý premaľoval celý jeho vnútorný priestor.

Zoznam kňazov pôsobiacich vo farnosti

 1. Cyprián Šandor, františkán – r. 1789 – 1790, pochovaný je vo Vadičove
 2. Fulgentius Terlenday, františkán – r. 1790
 3. Jozef Pongrác – r. 1790 – 1797
 4. Štefan Daniš  –  r. 1798 – 1811
 5. Ján Chládecký – r. 1811 – 1828
 6. Ondrej Peškovič – r. 1828 – 1843
 7. Jozef Ján Lelkes – r. 1843 – 1848
 8. Matiaš Szakat – r. 1848 – 1852
 9. Martin Žucha – r. 1852, dekan zomrel vo Vadičove
 10. Ján Lenzel – r. 1866 – 1871
 11. Pavol Biringer – r. 1871
 12. Ján Lerch – r. 1871 – 1877, pochovaný je vo Vadičove
 13. Ján Pokorný – r. 1878 – 1880
 14. Ignác Lemeš – r. 1880 – 1883
 15. Juraj Gajdošík – r. 1883 – 1887. Zomrel v Nitre dňa 24.10.1929
 16. Juraj Prokša – r. 1888 – 1894. Zomrel vo Vadičove v roku 1896
 17. Anton Berhélyi (Brhel) – r. 1894 – 1899
 18. Michal Bielk – r. 1900 – 1904
 19. Andrej Majer (Dlhomír Poľský) – r. 1904 – 1928
 20. Karol Rumpel – r.1928 – 1929, opäť v rokoch 1931 – 1937
 21. Ignác Kutiš – r. 1929 – 1937
 22. Felix Mikuš – r. 1937 – 1938
 23. Ľudovít Nereča – r. 1938 – 1940
 24. Pavol Horváth – r. 1940 – 1960
 25. Vojtech Štrbák – r. 1960 – 1974
 26. Pavol Majtán – r. 1974 – 1981
 27. Stanislav Bukovan – r. 1981 – 1997
 28. Ján Sňahničan – r. 1997 – 2010
 29. Pavol Mitaš – r. 2010

Údaje boli získané z kanonických vizitácií farnosti Horný Vadičov (23.8.1789, 8.6.1815, 4.9.11828) a farnosti Nitra – Dolné mesto (17.3.1789, 10.6.1828.)

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasie

dnes, piatok 19. 7. 2024
oblačno 27 °C 17 °C
sobota 20. 7. zamračené 27/14 °C
nedeľa 21. 7. slabý dážď 27/15 °C
pondelok 22. 7. slabý dážď 28/14 °C

Pôvodná stránka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.