Víta Vás obec

Horný Vadičov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – OR HaZZ Čadca

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich

Štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach – Štatistický úrad SR Banská Bystrica

Rozhodnutia za dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad na rok 2022

Prerušenie dodávky pitnej vody dňa 14.06.2022

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude prerušená dodávka vody v utorok 14. júna

OZNAM – Zmena poplatku za odber pitnej vody z obecného vodovodu a odpis stavu vodomerov

V období od 01.06.2022 do 24.06.2022 bude v obci prebiehať odpočet spotreby vody z obecného vodovodu Košariská, Galierovce, pričom poverený

Žiadosť o spoluprácu-možnosť uchádzať sa o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže