Víta Vás obec

Horný Vadičov

Upozornenie na obmedzený prechod cestou do Kotrčinej Lúčky

V dňoch od 05.08. do 08.08.2022 budú vykonávané práce v súvislosti s realizáciou vodovodnej prípojky v katastrálnom území Prostredný Vadičov, cesta smerom na Kotrčinú

Pozvánka na koncert skupiny TUBLATANKA – Krásno nad Kysucou

Mesto Krásno nad Kysucou Vás srdečne pozýva na koncert legendárnej rockovej skupina Tublatanka, ktorá príde 1. septembra 2022 o 20:00 hod.

Zber plastov – 02. augusta 2022

Dňa 02. 08.2022 (v utorok) sa uskutoční zber plastov. Pripravené a zviazané vrecia umiestnite k bráne Vášho rodinného

Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia VN v katastrálnom území Prostredný Vadičov – SSD, a.s. Žilina

MVM, a. s. Žilina ako osoba poverená spoločnosťou SSD, a. s. Žilina vyzýva vlastníkov(správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza

Zber papiera – 28. júla 2022

Dňa 28. júla 2022 sa uskutoční podomový zber papiera v spolupráci s firmou pána Juraja

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2022/2023

V prípade, že sa Vás zmena okruhu oprávnených detí v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu týka, oznámte to a predložte