Víta Vás obec

Horný Vadičov

Opatrenie pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.

Článok 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

Článok 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. incididunt ut labore et dolore magna

Článok 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Článok 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Článok 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Informačná tabuľa

Informačná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenie – Rozhodnutie o schválení návrhu programu
Oznamenie – rozhodnutie ŽSK
Zobraziť viac