Víta Vás obec

Horný Vadičov

Očkovanie psov proti besnote

V sobotu dňa 11. septembra 2021 sa uskutoční očkovanie psov proti besnote. Očkovanie bude prebiehať nasledovne: v Prostrednom Vadičove  v čase od

Zber plastov – 31.08.2021

Dňa 31.08.2021 sa v našej obci uskutoční zber plastov. Pripravené a zviazané vrecia umiestnite k bráne Vášho rodinného

Výberové konanie – samostatný referent stavebného úradu

Obec Rudina v zastúpení starostkou obce Ing. Annou Mičianovou vyhlasuje výberové konanie na pracovníka spoločného stavebného úradu, pracovisko v Kysuckom

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na legislatívnu zmenu zákona o dotáciách a termíny, ktoré

Opatrenia počas letných dní – upozornenie OR HaZZ v Čadci

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci upozorňuje občanov na zvýšenú pozornosť počas leta a prázdnin v súvislosti s

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Vadičov na ll. polrok 2021

Obec Horný Vadičov Hlavný kontrolór obce 023 45  Horný Vadičov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Vadičov na II.