Víta Vás obec

Horný Vadičov

Informácie k očkovaniu na COVID – 19

Očkovanie psov proti besnote

V sobotu dňa 11. septembra 2021 sa uskutoční očkovanie psov proti besnote. Očkovanie bude prebiehať nasledovne: v Prostrednom Vadičove  v čase od

Zber plastov – 31.08.2021

Dňa 31.08.2021 sa v našej obci uskutoční zber plastov. Pripravené a zviazané vrecia umiestnite k bráne Vášho rodinného

Výberové konanie – samostatný referent stavebného úradu

Obec Rudina v zastúpení starostkou obce Ing. Annou Mičianovou vyhlasuje výberové konanie na pracovníka spoločného stavebného úradu, pracovisko v Kysuckom

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na legislatívnu zmenu zákona o dotáciách a termíny, ktoré

Opatrenia počas letných dní – upozornenie OR HaZZ v Čadci

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci upozorňuje občanov na zvýšenú pozornosť počas leta a prázdnin v súvislosti s