Víta Vás obec

Horný Vadičov

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na legislatívnu zmenu zákona o dotáciách a termíny, ktoré

Topografický ústav Banská Bystrica – plánovaný zber špecifických údajov v oblasti Kysucké Nové Mesto

Topografický ústav Banská Bystrica oznámil obci Horný Vadičov, že v termíne od 26.07. do 30.07.2021 je plánovaný zber špecifických údajov

Pozvánka – zhromaždenie spoluvlastníkov Lesného spoločenstva, pozemkového spoločenstva Horný Vadičov dňa 08.08.2021

Výbor Lesného spoločenstva, pozemkového spoločenstva Horný Vadičov oznamuje, že dňa 08.08.2021 o 14.00 hod. v Hasičskej zbrojnici sa uskutoční “Zhromaždenie

Opatrenia počas letných dní – upozornenie OR HaZZ v Čadci

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci upozorňuje občanov na zvýšenú pozornosť počas leta a prázdnin v súvislosti s

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlásilo od 11.06.2021 od 06.00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Vadičov na ll. polrok 2021

Obec Horný Vadičov Hlavný kontrolór obce 023 45  Horný Vadičov NÁVRH Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Vadičov na